درآمد ایلون ماسک و تیم کوک در صدر لیست پر درآمدترین ها

درآمد ایلون ماسک یکی از بیشترین درآمدهایی است که در لیست بلومبرگ دیده می شود. مدیر عامل های شرکت های فناوری معمولاً در صدر این لیست قرار دارند و سهم بیشتری از این درآمد به افزایش ارزش سهام آن ها برمی گردد. در سال 2019 یکی از پردرآمدترین ها نیز که در صدر جدول قرار …

درآمد ایلون ماسک و تیم کوک در صدر لیست پر درآمدترین ها ادامۀ مطلب »