عمر باتری ماشین چقدر است؟

عمر باتری ماشین از دید تولید کنندگان در صنعت باتری سازی بین 2 الی 3 سال تخمین زده شده است، که همان طور که دیده می شود نیز عمر مفید متوسط برای باتری ماشین بیشتر از 3 سال طول نمی کشد. این اتفاق در صورتی می افتد که از ماشین خود به خوبی نگهداری کنید، …

عمر باتری ماشین چقدر است؟ ادامۀ مطلب »