آیا اینترنت ماهواره ای استارلینک در ایران قابل استفاده است؟

اخبار جدیدی از اینترنت ماهواره ای استارلینک در سراسر جهان شنیده می شود که بیش از همه هموطنان ایرانی را به وجد آورده است. بسیاری از کاربران ناراضی خطوط اینترنتی در ایران منتظر اجرایی شدن و تکمیل پروژه استارلینک هستند. پروژه جنجال برانگیز استارلینک یکی از آخرین پروژه های در دست اجرای شرکت اسپیس ایکس …

آیا اینترنت ماهواره ای استارلینک در ایران قابل استفاده است؟ ادامۀ مطلب »