باتری خازنی چگونه کار می کنند؟

با اینکه امروزه با پیشرفت علم الکترونیک خازن در همه جای زندگی ما چشم می خورد، باتری خازنی زیاد به گوش کسی آشنا نیست. باتری خازنی supercapacitor به نوعی از باتری گفته می شود که با کمک به علم سوپرکپتور طراحی و ساخته شده است. ویژگی قابل توجه باتری خازن این است که نسبت به …

باتری خازنی چگونه کار می کنند؟ ادامۀ مطلب »