سهم باتری غیر قابل شارژ در صنعت باتری سازی

نمونه های دیگری باتری در صنعت باتری سازی دیده می شوند که با نام باتری های غیر قابل شارژ شناخته می شوند. نام دیگر این باتری های یک بار مصرف، باتری های سلول اولیه Primary Cell می باشند. این باتری عا در اولین باتری که به طور کامل استفاده شدند باید دور ریخته شوند زیرا …

سهم باتری غیر قابل شارژ در صنعت باتری سازی ادامۀ مطلب »