باتری های فضایی از جنس لیتیوم یون دستاورد پژهشکده مکانیک ایران

یکی از دستاوردهای جدید پژوهشگاه فضایی ایران، باتری های فضایی است که به گفته حسین صمیمی رئیس این مجموعه، بسته باتری لیتیوم یون فضایی یکی از دستاوردهای پژوهشکده مکانیک پژوهشگاه فضایی ایران است و برای تأمین توان مصرفی در ماهواره ها طراحی و تولید شده است که واگذاری آن به بخش خصوصی برای تولید انبوه …

باتری های فضایی از جنس لیتیوم یون دستاورد پژهشکده مکانیک ایران ادامۀ مطلب »