باتری هیبرید چیست و از چه اجزائی تشکیل شده است؟

معمولاً باتری هیبرید در خودروهای هیبریدی استفاده می شوند؛ این خودرو ها دارای دو موتور می باشند. موتورهای خودروهای هیبرید شامل دو موتور زیر است: موتور الکتریکی موتور معمولی یکی از تفاوت های عمده خودروهای هیبریدی با خودروهای معمولی در این است که خودرو های معمولی با سوخت هایی مثل دیزل  و یا بنزین کار …

باتری هیبرید چیست و از چه اجزائی تشکیل شده است؟ ادامۀ مطلب »