باتری ژلاتینی چیست و ساختار آن ها به چه صورت است؟

باتری ژلاتینی در واقع گونه ای باتری ها هستند که با اضافه کردن ژل سیلیکا به‌ صورت ژل و حالت جامد، به مایع آن ها از ریخته شدن اسید آن ها در هنگام شکسته شدن جلوگیری می شود. این نمونه از باتری نسبت به باتری های دیگر (باتری AGM یا باتری سیلد اسید) تحمل بالاتری …

باتری ژلاتینی چیست و ساختار آن ها به چه صورت است؟ ادامۀ مطلب »