شرکت سپاهان باتری ، معرفی محصولات و دفاتر نمایندگی آن

شرکت سپاهان باتری یکی از جمله شرکت هایی است که به منظور تولید باتری در سال 1378 تاسیس شد و در اسفند ماه همان سال در اصفهان شروع به فعالیت نمود. این شرکت در ابتدا فعالیت هایی در خصوص مطالعه اولیه بر روی اطلاعاتی در مورد احداث کارخانه های تولیدی تولید انواع صفحات، تجهیزات و …

شرکت سپاهان باتری ، معرفی محصولات و دفاتر نمایندگی آن ادامۀ مطلب »