باتری ویلچر برقی از چه نوعی است ؟ و نحوه نگهداری از آن

باتری ویلچر برقی قلب دستگاه ویلچر برقی است . ویلچر برقی نقش مهمی در جابجایی افراد معلول یا ناتوان ایفا می کند . این ویلچرها به وسیله جوی استیک تعبیه شده بر روی دسته ، به راحتی فرد را به مکان مورد نظر منتقل می کند . منبع تغذیه ویلچربرقی ، همان باتری قرار گرفته …

باتری ویلچر برقی از چه نوعی است ؟ و نحوه نگهداری از آن ادامۀ مطلب »