واکی تاکی | دستگاه بی سیم قابل حمل

واکی تاکی یک دستگاه بی سیم قابل حمل می باشد که قادر است امواج رادیویی را به شکل دو طرفه مخابره نماید. این بی سیم در موقعیت و مکان ‌های مختلف دارای کاربرد های فراوانی می باشد. واکی‌ تاکی تک فرکانس می باشد و به همین دلیل ، عمل فرستندگی و گیرندگی به صورت هم …

واکی تاکی | دستگاه بی سیم قابل حمل ادامۀ مطلب »