باتری کوانتومی چگونه کار می کند؟

دانشمندان دانشگاه های آلبرتا و تورنتو طرح هایی را برای “باتری کوانتومی” ارائه دادند که هرگز شارژ خود را از دست نمی دهد.بدیهی است که چنین باتری هنوز وجود ندارد ، اما اگر چگونگی ساخت آن کشف شود، می تواند به عنوان یک پیشرفت انقلابی در ذخیره انرژی در نظر گرفته شود. گابریل هانا، شیمیدان …

باتری کوانتومی چگونه کار می کند؟ ادامۀ مطلب »