باتری آیفون به چه دلایلی زودتر از انتظار تخلیه می شود؟

باتری آیفون یکی از قطعاتی است که در بین قطعات دیگر این گوشی با مشکل مواجه خواهد شد و از جمله مشکلات رایج این گوشی ها به حساب می آید، اما با وجود مصرفی بودن باتری ها و با توجه به اینکه با مرور زمان کارایی خود را از دست می دهند،  اما در بیشتر …

باتری آیفون به چه دلایلی زودتر از انتظار تخلیه می شود؟ ادامۀ مطلب »