چگونه باتری بایوس را تنظیم و تعویض کنیم ؟

پیش از همه به موضوع باتری بایوس چه نقشی در کامیپیوتر به عهده دارد می پردازیم . شاید بارها توجه کرده اید که بعد از گذشت چند روز یا چند ماه از خاموش بودن ساعت و تاریخ کامپیوتر شما حتی هیچ خطایی نداشته و کاملا دقیق است . زمانی که به تنظیمات بایوس (BIOS Setup) …

چگونه باتری بایوس را تنظیم و تعویض کنیم ؟ ادامۀ مطلب »