آموزش ریست فکتوری گوشی سامسونگ

حتما تاکنون جمله ریست فکتوری سامسونگ به گوشتان خورده است شما تا چه اندازه با این واژه و نحوه انجام آن آشنا می باشید؟ آیا می دانید چه زمانی باید از این فرایند استفاده نموده و گوشی را ریست فکتوری نمایید ؟ رست فکتوری در واقع همان برگشت به تنظیمات کارخانه است یعنی صفر کردن …

آموزش ریست فکتوری گوشی سامسونگ ادامۀ مطلب »