باتری فرسوده خودرو در چرخه بازیافت چه سرنوشتی دارند؟

باتری فرسوده خودرو که معمولاً باتری های سرب اسید می باشند؛ همان باتری هایی هستند که عمر مفیدشان پایان یافته و دیگر قابل استفاده نمی باشند. این باتری ها مجموعه کوچکی را به خود اختصاص داده اند. همان طور که می دانید باتری های سرب اسید دارای طول عمر مشخصی هستند و واکنش های شیمیایی …

باتری فرسوده خودرو در چرخه بازیافت چه سرنوشتی دارند؟ ادامۀ مطلب »