محبوبیت ایلون ماسک و اثبات عدم نیاز کمپانی تسلا به تبلیغات

محبوبیت ایلون ماسک باعث شده که کمپانی تسلا نیازی به صرف هزینه برای تبلیغات احساس نکند. این موضوع دقیقاً عکس کارخانه های خودرو سازی سنتی است که در چند دهه اخیر پول زیادی را برای تبلیغات صرف کرده اند. بد نیست بدانید که مدیر عامل تسلا مخالف تبلیغات برای شرکت خود نیست و چندی پیش …

محبوبیت ایلون ماسک و اثبات عدم نیاز کمپانی تسلا به تبلیغات ادامۀ مطلب »