باتری خودرو عمومی چیست و دارای چه ویژگی هایی است ؟

باتری خودرو عمومی توسط متخصص های صنعت دفاعی و در سازمان توسعه منابع انرژی وزارت دفاع یا توان طراحی و تولید شد. این نمونه از باتری برای استفاده در خودروهای حمل نقل عمومی سبک است و دارای ویژگی های منحصر به فردی همچون قابلیت استارت مکرر است که هم به علت استارت های پی در …

باتری خودرو عمومی چیست و دارای چه ویژگی هایی است ؟ ادامۀ مطلب »