آشنایی با شرکت اسپیس ‌ایکس

ایلان ماسک مهندس، طراح، مخترع، تاجر و …. امریکایی- آفریقایی تبار است که نقش مهمی در توسعه صنعت و تکنولوژی های پیشرفته داشته است. شرکت تسلا موتورز و پی پال و اسپیس ایکس برخی از مهم ترین شرکت هایی است که بدون ایلان ماسک هرگز تا به این حد رشد و توسعه نداشت. زمینه کاری …

آشنایی با شرکت اسپیس ‌ایکس ادامۀ مطلب »