باتری به باتری با چه روشی انجام خواهد شد؟

آموزش باتری به باتری یکی از آموزش هایی است که در شرایط اضطراری کمک می کند تا خودرو خود را روشن کنید. برای همه ما گاهی پیش می آید که سوار خودرو خود می شویم و استارت بزنیم و در این هنگام خودروی شما اصلاً روشن نشود. در این لحظه هیچ فکری به ذهن آدم …

باتری به باتری با چه روشی انجام خواهد شد؟ ادامۀ مطلب »