دیر شارژ شدن باتری گوشی چه دلیلی دارد و چگونه رفع می شود ؟

دیر شارژ شدن باتری گوشی یکی از مسائلی است که معمولاً کاربران از آن شکایت دارند. اگر نگاهی به دور و بر خود بیندازیم به این نکته پی خواهیم برد که گوشی های تلفن همراه به عنوان حافظه دوم انسان بسیاری از مطالب را در خود ذخیره می کنند و در زندگی ما کارایی فراوانی …

دیر شارژ شدن باتری گوشی چه دلیلی دارد و چگونه رفع می شود ؟ ادامۀ مطلب »