4 نکته برای نگهداری باتری در تابستان

بیشتر ما تابستان را دوست داریم اما خودرو های و کامیون ها با ما هم احساس نیستند. گرمای شدید تابستان می تواند باتری اتومبیل ما را خراب کند و طول عمر آن را به شدت کاهش دهد ، پس برای نگهداری باتری ماشین در تابستان چه کارهایی باید انجام دهیم و از چه کارهایی باید …

4 نکته برای نگهداری باتری در تابستان ادامۀ مطلب »