ظرفیت باتری ماشین چیست و آن را چگونه اندازه گیری می کنند؟

ظرفیت باتری ماشین و طول عمر آن، به عوامل بسیاری بستگی دارد. باتری های ماشین در شرایط عادی سه تا شش سال طول عمر طبیعی دارند. “وضعیت عادی” در واقع شامل عواملی نمی شود که عمر باتری شما را تحت تأثیر قرار دهد. در کنار این عوامل، نشانگرهای اصلی نیز وجود دارد که می توانید …

ظرفیت باتری ماشین چیست و آن را چگونه اندازه گیری می کنند؟ ادامۀ مطلب »