باطری ضایعات چیست و چگونه جمع آوری می شود؟

امروزه هر جا که صحبت از استفاده باتری می شود، اسم باطری ضایعات شنیده می شود؛ به خصوص افرادی که از وسایل نقلیه استفاده می کنند. بیشترین باطری پسماند را اکثراً کسانی تولید می کنند که از ماشین ها استفاده می نمایند، که این باطری های بازیافتی را به یک پسماند ویژه در کل دنیا تبدیل …

باطری ضایعات چیست و چگونه جمع آوری می شود؟ ادامۀ مطلب »