باتری ذخیره انرژی خورشیدی چگونه کار می کند؟

باتری ذخیره انرژی خورشیدی هم یکی از نمونه باتری هایی هستند که انرژی الکتریکی را در خود به صورت انرژی الکتریکی ذخیره می کنند.این باتری ها در سامانه های فوتولتاییک وظیفه دارند، در هنگام شب یا روزهای ابری انرژی مورد نیاز را تامین کنند. در سامانه های فتوولتاییک باتری خورشیدی وظیفه پشتیبانی در طول شب …

باتری ذخیره انرژی خورشیدی چگونه کار می کند؟ ادامۀ مطلب »