راهنمای استفاده از موتورسیکلت برقی

موتورسیکلت برقی یکی از وسایل نقلیه بدون سر صداست که معمولاً به خاطر مزیت هایی که نسبت به موتورسیکلت های درون سوز دارد، مورد توجه قرار گرفته است. شما برای رانندگی با آن ابتدا باید به این نکته توجه داشته باشید که از تغییر مسیرهای ناگهانی خود داری نموده و موارد زیر را نیز رعایت …

راهنمای استفاده از موتورسیکلت برقی ادامۀ مطلب »