روشن کردن ماشین بدون استارت

روشن کردن ماشین بدون استارت یکی از کارهایی است که معمولاً راننده ها باید آن را آموزش ببینند، زیرا اکثر راننده ها در جاده ای رانندگی کرده اند که هیچ کسی جز خودشان از آن تردد نمی کند و اماکن عمومی در آن به چشم نمی خورد. این جاده ممکن است یک جاده خلوت باشد …

روشن کردن ماشین بدون استارت ادامۀ مطلب »