باتری جیوه ای و جایگاه کنونی آن در صنعت باتری

در زمان های گذشته استفاده از باتری جیوه ای بسیار رایج بود که از مزایای قابل توجهی برخوردار بودند: در زمان خود بالاترین ظرفیت در هر اندازه را داشتند ولتاژ خروجی بسیار پایدار ارائه می دادند اما باتری جیوه ای دارای یک نقطه ضعف قابل توجه بود: باتری جیوه ای بسیار سمی بود، بنابراین به …

باتری جیوه ای و جایگاه کنونی آن در صنعت باتری ادامۀ مطلب »