باتری حرارتی چیست ؟

یک شرکت تازه تاسیس شده در جنوب استرالیا توانست برای اولین بار در جهان یک باتری حرارتی تولید کند . هیچگاه نمی توان محدودیتی برای پیشرفت در صنعت و فناوری قرار دهیم . در پروژه های آتی این شرکت عملیاتی شدن اولین باتری حرارتی قابل بازیابی در کشور استرالیا است . بنا به ادعای یک …

باتری حرارتی چیست ؟ ادامۀ مطلب »