ذخیره باتری اپل واچ چه کمکی در افزایش عمر باتری می کند؟

ذخیره باتری اپل واچ کمک می کند که شارژ باتری آن نزدیک به 18 ساعتی که این شرکت ادعا کرده است باقی بماند.اما دلیل اینکه این 18 ساعت کارایی باتری اپل واچ در واقعیت دیده نمی شود چیست؟ و چه چیزی باعث می شود که در زمان استفاده از ساعت هوشمند، شارژ باتری سریعتر تخلیه …

ذخیره باتری اپل واچ چه کمکی در افزایش عمر باتری می کند؟ ادامۀ مطلب »